Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Η μάρκα VirginiaCare (VC-Secret) εκπροσωπείται από την εταιρεία:

RCMDT GmbH 
Bussardstrasse 6
68753 Waghäusel
Γερμανία 

Τηλ .: 0725495959315
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@virginia-care.com 

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με την § 27 νόμο περί φόρου επί των πωλήσεων: DE815292348

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιγραμμική επίλυση διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών, αλλά είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε.