Όροι της υπηρεσίας

überblick
Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την VC-Secret. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στο VC-Secret. Η VC-Secret προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο για εσάς ως χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις οδηγίες και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή / και αγοράζετε κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Χρήσης", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και συνθήκες που αναφέρονται στο παρόν ή / και διατίθενται μέσω υπερσύνδεσης. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, προμηθευτές ή / και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους όρους χρήσης. Μπορείτε να δείτε την τελευταία έκδοση των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής ή αντικατάστασης τμημάτων αυτών των Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την ανάρτηση των αλλαγών θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στο Shopify Inc. Μας παρέχουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πουλήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΤΜΗΜΑ 1 - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ONLINE
Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ηλικίας ή πλειοψηφίας στην πολιτεία ή την επαρχία κατοικίας σας και ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψετε σε έναν από τους ανήλικους εξαρτώμενους να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε μπορείτε να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων) στη δικαιοδοσία σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας.
Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια, ιούς ή κωδικούς καταστροφικού χαρακτήρα.
Οποιαδήποτε παραβίαση ή παραβίαση ενός από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών σας.

ΤΜΗΜΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.
Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς στοιχεία πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση και (α) να περιλαμβάνει μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές για προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις κατά τη σύνδεση δικτύων ή συσκευών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένα όταν μεταδίδονται μέσω δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να αντιγράφετε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω της οποίας παρέχεται η Υπηρεσία χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από εμάς, για πώληση, μεταπώληση ή χρήση.
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για ευκολία και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΤΜΗΜΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εσφαλμένες, πλήρεις ή ενημερωμένες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Εμπιστεύεστε το υλικό αυτής της ιστοσελίδας με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα ενημερωμένες και προορίζονται μόνο για αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΤΜΗΜΑ 4 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία (ή μέρη ή περιεχόμενο αυτής) ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή τρίτο μέρος για αλλαγές, αλλαγές τιμών, αναστολές ή διακοπή της υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εάν υπάρχουν)
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλάσσονται μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπαραγάγουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο t